Măsura 4.1 – Ferme vegetaleBeneficiari eligibili

finantare_pro_consult__03
Fermieri (PFA, II, IF, SNC, SCS, SA, SCA, SRL), cu excepția persoanelor fizice neautorizate
finantare_pro_consult__03
Cooperative agricole și societățile cooperative agricole
finantare_pro_consult__03
Grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR

Valoarea finantarii

finantare_pro_consult__01

760.000.000 Euro

Finantare nerambursabila: max 1.500.000 Euro/proiect, intensitatea finantarii nerambursabile: 50% – 90%.

Perioada depunere

finantare_pro_consult__02

25 Octombrie 2021 - 25 Ianuarie 2022

Criterii de acordare: in ordinea descrescatoare a punctajului.


Cheltuieli eligibile

 1. Cheltuieli cu construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate condiționării și procesării din cadrul fermei, destinate activității productive, amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, cheltuieli de marketing, achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specializate, precum și magazine la poarta fermei sau rulote alimentare
 2. Cheltuieli cu construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate fermelor legumicole și de cartofi
 3. Chetuieli cu înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor ca și componentă secundară
 4. Cheltuieli cu înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă
 5. Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului
 6. Cheltuieli cu instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică din surse regenerabilă
 7. Cheltuieli cu achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci

Suplimentar, în cazul sprijinului acordat prin instrument financiar, cheltuielile eligibile pot include:

 1. fondul de rulment in conditiile art. 45 (5) din Regulamentul nr. 1305/2013
 2. TVA nedeductibil, în condițiile prevăzute la art. 37 (11) din Reg. (UE) nr. 1303/2013
 3. achiziția de terenuri neconstruite și terenuri construite în limita a 10% din contribuția Programului plătită destinatarului final prin instrumentul financiar
 4. achizitia de constructii legate direct de activitatea agricola desfasurata
 5. achizitia de animale, de plante anuale, precum si plantarea acestora
 6. mijloace de transport marfa necesare pentru desfasurarea activitatii agricole
 7. în contextul măsurilor exceptionale de gestionare a crizei determinate de pandemia COVID-19, sprijinul acordat prin instrumentul financiar poate acoperi şi creditele de sine stătătoare pentru finanţarea fondului de rulment

Operatiuni / Activitati eligibile

1P 4.1.1 – Achiziții simple de utilaje agricole și irigatii la nivelul fermei
 1. Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și procesare a produselor agricole la nivel de fermă și înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la poarta fermei, rulote alimentare)
 2. Inființarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor
 3. Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu
 4. Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu
 5. Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci
2P 4.1.2 – Conditionare și procesare în fermă și marketing (exceptând legumicultura și cartofii)
 1. Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și procesare a produselor agricole la nivel de fermă și înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la poarta fermei, rulote alimentare)
 2. Inființarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor
 3. Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu
 4. Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu
 5. Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci
3P 4.1.3 – Tineri fermieri – achizitie utilaje
 1. Modernizarea fermelor vegetale și zootehnice prin achiziția de utilaje de către tinerii fermieri care: au finalizat implementarea planului de afaceri în cadrul submăsurii 6.1 SAU au primit sprijin prin programul derulat de Agenția Domeniilor Statului (conform legislației în vigoare) prin care tinerii au beneficiat de teren cu destinație agricolă din domeniul public/privat al statului în arendă sau concesiune SAU s-au instalat cu cel mult 5 ani inaintea depunerii cererii
 2. Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci
4P 4.1.5 – Legume (inclusiv in spatii protejate) și cartofi (productie primară, condiționare și marketing) – infiintare, extindere, modernizare
 1. Înfiintarea, extinderea şi/sau modernizarea, inclusiv dotarea tehnică a fermelor de legume și/sau cartofi
 2. Înfiintarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare, în vederea creșterii valorii adăugate a produselor, inclusiv marketingul produselor
 3. Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă
 4. Înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor
 5. Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu
 6. Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu
 7. Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci
5P 4.1.6 – Conditionare, procesare și marketing – legume, cartofi
 1. Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau procesare a legumelor și cartofilor la nivelul fermei și înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la poarta fermei, rulote alimentare)
 2. Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor
 3. Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu
 4. Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu
 5. Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci

Programează o ședință de consultanță gratuită

Completează formularul iar un consultant de fonduri europene te va suna.


Adresa

Strada Mihail Sadoveanu 27, Târgu Jiu, România, 210006