Masura 4.2 – Sprijin pentru investitii in procesarea/marketingul produselor agricoleBeneficiari eligibili

finantare_pro_consult__03
Întreprinderi definite conform legislației naționale în vigoare, cu excepția formelor asociative (cooperative agricole, grupuri de producători).

Valoarea finantarii

finantare_pro_consult__01

Alocarea financiară

140.000.000 Euro

Intensitatea finantarii nerambursabile

finantare_pro_consult__01

max 50% pentru IMM-uri
max 40% pt întreprinderi mari


Perioada depunere

finantare_pro_consult__02

25 Octombrie 2021 - 25 Ianuarie 2022

Criterii de acordare: in ordinea descrescatoare a punctajului.


Valoarea finantarii nerambursabile

Investitii noi (doar plante proteice)

800.000 Euro pt micro & intreprinderi mici
1.200.000 Euro pentru intreprinderi mijlocii

1.500.000 Euro pentru intreprinderi mari

Modernizari & Extinderi

600.000 Euro pt micro & intreprinderi mici
1.000.000 Euro pentru intreprinderi mijlocii

1.200.000 Euro pentru intreprinderi mari

Cheltuieli eligibile

 1. Construcția și dotarea clădirilor unităților de procesare inclusiv pentru componentele de colectare, conditionare, depozitare în cazul investițiilor noi și de extindere/modernizare care vizează plantele proteice
 2. Construcţia și dotarea clădirilor unităților de procesare, inclusiv pentru componentele de colectare, conditionare, depozitare în cazul investițiilor de extindere și modernizare care vizează alte tipuri de produse decât plantele proteice
 3. Achiziţionarea de echipamente & mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime sau comercializării produselor agro-alimentare
 4. Cheltuieli generate de extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și ambalare
 5. Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde europeane pentru procesarea & comercializarea produselor alimentare
 6. Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (etichetare, ambalare)
 7. Cheltuieli aferente comercializării produselor
 8. Cheltuieli generate de investițiile în producerea de energie regenerabilă, eficiență energetică
 9. Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale

Suplimentar, în cazul sprijinului acordat prin instrument financiar, cheltuielile eligibile pot include:

 1. fondul de rulment in conditiile art. 45 (5) din Regulamentul nr. 1305/2013
 2. TVA, în condițiile prevăzute la art. 37 (11) din Reg. (UE) nr. 1303/2013
 3. achiziția de terenuri neconstruite și terenuri construite (atunci cand obiectivul principal il reprezinta achizitia terenului) in limita a 10% din contribuția Programului plătită destinatarului final prin instrumentul financiar
 4. achizitia de constructii legate direct de activitatea agricola desfasurata
 5. achizitia de instalatii al caror scop principal este producerea de energie electrica din biomasa
 6. mijloace de transport marfa necesare pentru desfasurarea activitatii unitatii de procesare
 7. în contextul măsurilor exceptionale de gestionare a crizei determinate de pandemia COVID-19, sprijinul acordat prin instrumentul financiar poate acoperi şi creditele de sine stătătoare pentru finanţarea fondului de rulment

Operatiuni / Activitati eligibile

Investiţii în active corporale din sectorul agro-alimentar pentru:

 1. Înființarea, extinderea și/sau modernizarea, dotarea unităților de procesare plante proteice, inclusiv investiții privind colectarea materie prime, depozitarea materiei prime/produselor finite, marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare), precum și investiții pentru comercializarea produselor
 2. Extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare pentru alte produse decât plantele proteice, inclusiv investiții privind colectarea materie prime, depozitarea materiei prime/produselor finite marketingul produselor (etichetare, ambalare), precum și investiții pentru comercializarea produselor
 3. Extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare, comercializare
 4. Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde europeane pentru prelucrarea & comercializarea produselor alimentare
 5. Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, valorificarea energetică a biomasei, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității în care se desfășoară o activitate eligibilă prin submăsură, exclusiv pentru consumul propriu
 6. Îmbunătățirea eficienţei energetice a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul submăsurii

Investiții în active necorporale pentru:

 1. Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară
 2. Achiziționarea de tehnologii, patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului
 3. Achiziţionarea de software

Programează o ședință de consultanță gratuită

Completează formularul iar un consultant de fonduri europene te va suna.


Adresa

Strada Mihail Sadoveanu 27, Târgu Jiu, România, 210006