Masura 4.2a – Investitii in procesarea/marketingul fructelorBeneficiari eligibili

finantare_pro_consult__03
Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari): PFA, II, IF, SRL, SNC, SCS, SA, SCA.
finantare_pro_consult__03
Cooperative agricole, Grupuri și organizații de producători cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

Valoarea finantarii

finantare_pro_consult__01

800.000 Euro

Microîntreprinderi & intreprinderi mici
finantare_pro_consult__01

1.100.000 Euro

Întreprinderi mijlocii & Forme asociative
finantare_pro_consult__01

1.500.000 Euro

Întreprinderi mari & Forme asociative

Intensitatea finantarii nerambursabile

finantare_pro_consult__01

50% pentru micro & IMM
40% pentru întreprinderi mari
70% pentru investiții colective


Perioada depunere proiecte

finantare_pro_consult__02

25 Octombrie 2021 - 25 Ianuarie 2022

Criterii de acordare: in ordinea descrescatoare a punctajului


Valoarea finantarii nerambursabile

Investitii noi (doar plante proteice)

800.000 Euro pt micro & intreprinderi mici
1.200.000 Euro pentru intreprinderi mijlocii

1.500.000 Euro pentru intreprinderi mari

Modernizari & Extinderi

600.000 Euro pt micro & intreprinderi mici
1.000.000 Euro pentru intreprinderi mijlocii

1.200.000 Euro pentru intreprinderi mari


Operatiuni / Activitati eligibile

 1. Investiţii în active corporale din sectorul de procesare a produselor provenite din sectorul pomicol pentru:
  – înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților ce procesează materie primă provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I de la TFUE
  – înființarea, Extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și ambalare;
 2. Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, valorificarea energetică a biomasei, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității în care se desfășoară o activitate eligibilă prin submăsură, exclusiv pentru consumul propriu
 3. Îmbunătățirea eficienţei energetice a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul submăsurii
 4. Echipamente/utilaje cu un consum redus de energie necesare pentru desfășurarea activității proprii
 5. Extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul & comercializarea produselor
 6. Investiții în active necorporale pentru:
  – organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară
  – achiziționarea de tehnologii, patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului
  – achiziţionarea de software

Cheltuieli eligibile

 1. Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea unităţilor ce colectează, condiționează şi/ procesează materie primă provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I de la TFUE, inclusiv pentru producerea bauturilor alcoolice
 2. Achiziţionarea de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectarii materiei prime
 3. Achizitionarea de mijloace de transport specializate in scopul comercializării produselor din fructe în cadrul lanțurilor scurte
 4. Cheltuieli generate de investițiile în producerea de energie regenerabilă, eficiență energetică, sisteme de economisire a apei și în tehnologii de eliminare a deșeurilor in unitatea proprie
 5. Cheltuieli generate de îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare
 6. Cheltuieli cu activități de marketing
 7. Cheltuieli aferente comercializării produselor
 8. Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale

Programează o ședință de consultanță gratuită

Completează formularul iar un consultant de fonduri europene te va suna.


Adresa

Strada Mihail Sadoveanu 27, Târgu Jiu, România, 210006