Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone ruraleBeneficiari eligibili

finantare_pro_consult__03
Fermieri/Membrii unei gospodării agricole care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată în spațiul rural
finantare_pro_consult__03
Microîntreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole pe care nu le-au mai desfasurat
finantare_pro_consult__03
Microîntreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia
finantare_pro_consult__03
Categorii de solicitanti eligibili: PFA / II / IF / SNC / SCS / SA / SCA / SRL / Societate comerciala cu capital privat / Societate agricolă / Societate cooperativă de gradul 1 (Legea 1/2005) / Cooperativă agricolă (Legea 566/2004)

Valoarea finantarii

finantare_pro_consult__01

50.000.000 euro

Alocare financiară program

finantare_pro_consult__01

70.000 Euro/proiect pentru activităților de productie
50.000 Euro/proiect pentru alte activități


Perioada depunere proiecte

finantare_pro_consult__02

VARA ANULUI 2023

Criterii de acordare: in ordinea descrescatoare a punctajului


Operatiuni / Activitati eligibile

 1. Activități productive: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinarie, articole de hârtie si carton, fabricarea produselor chimice, farmaceutice, prelucrarea produselor lemnoase, industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente, produse electrice, electronice, fabricarea de peleți
 2. Activități meșteșugărești: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii)
 3. Activități turistice: structuri de cazare de tip camping, parcuri de rulote, bungalow-uri, servicii turistice de agrement și alimentație publică
 4. Servicii medicale: cabinete stomatologice, medicină generală
 5. Servicii sociale & servicii sanitar-veterinare
 6. Alte tipuri de servicii: reparații mașini, unelte, obiecte casnice, consultanță, contabilitate, juridice, audit, servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populatiei din mediul rural
 7. Investitii legate de furnizarea de servicii agricole secundare: tunsul oilor, sevicii de mutare ale cirezilor, servicii de ingrijire a copitelor

Cheltuieli eligibile

 1. Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri
 2. Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capital de lucru și capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat
 3. Achiziționarea de terenuri construite și neconstruite pentru activitățile propuse prin proiect (maxim 10% din valoarea sprijinului acordat)
 4. Cheltuieli cu mijloace de transport specializate
 5. Costurile cu elaborarea proiectului: consultanță, proiectareProgramează o ședință de consultanță gratuită

Completează formularul iar un consultant de fonduri europene te va suna.


Adresa

Strada Mihail Sadoveanu 27, Târgu Jiu, România, 210006