Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole in mediul ruralBeneficiari eligibili

finantare_pro_consult__03
Microîntreprinderile și întreprinderile neagricole mici existente şi nou înfiinţate din spațiul rural
finantare_pro_consult__03
Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim de PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală rurală în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate

Valoarea finantarii

finantare_pro_consult__01

max. 200.000 Euro/beneficiar

Finantare nerambursabila
finantare_pro_consult__01

Intensitatea finanțării nerambursabile

max 90% pt activități de producție
max 70% pt alte activitati

Perioada depunere proiecte

finantare_pro_consult__02

VARA ANULUI 2023

Criterii de acordare: in ordinea descrescatoare a punctajului


Operatiuni / Activitati eligibile

Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole:

 1. Fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton
 2. Fabricarea produselor chimice, farmaceutice
 3. Activități de prelucrare a produselor lemnoase
 4. Industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente
 5. Fabricarea produselor electrice, electronice
 6. Producerea de produse electrice, electronice, metalice, mașini, utilaje și echipamente, producția de carton

Investiții pentru activități meșteșugărești:

 1. Activități de artizanat și alte activități tradiționale neagricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii)

Investiții pentru activități turistice:

 1. Modernizarea unitatilor de primire de tip turistic si agroturistic de cazare
 2. Servicii turistice de agrement și alimentație publică
 3. Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere

Investiții pentru furnizarea de servicii:

 1. Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare
 2. Servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice
 3. Servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit, servicii tehnice, administrative
 4. Activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice
 5. Activități auxiliare pentru creșterea animalelor: tunsul oilor, servicii de mutare ale cirezilor, servicii de îngrijire a copitelor
 6. Investiții pentru infrastructură în unităţile de primire turistică (parcuri de rulote, camping, proiecte de activități de agrement; modernizarea unităților de primire de tip turistic si agro-turistic)

Cheltuieli eligibile

 1. Extinderea și/sau modernizarea și dotarea agropensiunilor
 2. Înființare, extinderea și/sau modernizarea și dotarea structurilor de cazare de tip champing, parc rulote, bungalow-uri
 3. Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor
 4. Achiziţionarea, inclusiv in leasing de utilaje, instalaţii și echipamente noi
 5. Achiziționarea/dezvoltarea de software, achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci

Prin instrumentul financiar:

 1. Fondul de rulment in conditiile art 45 (5) din Regulamentul nr. 1305/2013
 2. TVA, în condițiile prevăzute la art. 37 (11) din Reg. (UE) nr. 1303/2013
 3. Achiziția de terenuri neconstruite și terenuri construite în limita a 10% plătită destinatarului final prin instrumentul financiar
 4. Achizitia de constructii legate direct de activitatea non-agricola desfasurată
 5. Mijloace de transport marfa sau de transport specializate necesare pentru desfasurarea activitatii non-agricole finantate
 6. credite de sine stătătoare pentru fond de rulmentProgramează o ședință de consultanță gratuită

Completează formularul iar un consultant de fonduri europene te va suna.


Adresa

Strada Mihail Sadoveanu 27, Târgu Jiu, România, 210006