PNDR – SubMasura 7.6 – Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural
Beneficiari eligibili

finantare_pro_consult__03
ONG-uri definite conform legislației în vigoare
finantare_pro_consult__03
Unități de cult conform legislației în vigoare
finantare_pro_consult__03
Comunele conform legislației în vigoare
finantare_pro_consult__03
Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B

Valoarea finantarii

finantare_pro_consult__01

Maxim 500.000 Euro

Pentru protejarea patrimoniului cultural
finantare_pro_consult__01

Intensitatea finantarii

100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, NEgeneratoare de venit


Scopul

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de protejare a patrimoniului cultural sau / și realizare a investițiilor pentru conservarea moștenirii de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a modernizării așezămintelor culturale.

Obiectivele

Susținerea investițiilor de restaurare, conservare și accesibilizare a patrimoniului cultural imobil de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a așezămintelor culturale.

Punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea turismului rural, conducând astfel la creșterea nivelului de trai în zonele rurale

Dezvoltare locală sustenabilăProgramează o ședință de consultanță gratuită

Completează formularul iar un consultant de fonduri europene te va suna.


Adresa

Strada Mihail Sadoveanu 27, Târgu Jiu, România, 210006