POIM – Axa 8 Sisteme inteligente și sustenabile de transpot al energiei electrice și gazelor naturale
Beneficiari eligibili

finantare_pro_consult__03
Asociații de Dezvoltare Intercomunitară care au ca obiect de activitate serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale
finantare_pro_consult__03
Autorități publice locale (APL) din regiunile mai puțin dezvoltate ale României individual sau in parteneriat cu alte APL
finantare_pro_consult__03
Grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR

Detalii Finantare

finantare_pro_consult__01

25 mil. Euro

Finantare maxima proiect
finantare_pro_consult__01

100%

Rata de finanţare nerambursabilă

Perioada depunere

finantare_pro_consult__02

17.08.2020 – 17.12.2020

Modalitate de selectie: In ordinea descrescatoare a punctajului


Activitati eligibile

Dezvoltarea sistemelor inteligente de distribuție de gaze naturale:

A. Construirea rețelelor de distribuție gaze naturale, inclusiv instalațiile, echipamentele și dotările aferente funcționalităților inteligente, in special, dar fara a se limita la:

 1. Instrumente inteligente în domeniul presiunii, debitelor, contorizării, inspecției interioare a conductelor, odorizare, protecție catodică, reacții anticipative, trasabilitate, senzori / detectoare, regulatoare de distribuție, robinete cu acționare de la distanță, robinete debit exces și deconectare de la distanță, contoare inteligente, căi de comunicație pentru controlul rețelei inteligente de gaze, dispecerate pentru operatorii de distribuție, aplicații SCADA, GIS, facturare inteligentă)
 2. Tehnologii IT integrate care permit integrarea activităților participanților pe piața gazelor în procesele de transmitere, distribuție, stocarea și utilizarea gazelor prin participarea activă a utilizatorilor finali la creșterea eficienței rețelelor de gaz
 3. Tehnologii care să asigure o fiabilitate sporită a aprovizionării cu gaze naturale, să asigure un acces continuu, sigur și rentabil la gaz și să ofere, de asemenea, capacități tehnice pentru a oferi clienților servicii noi care să optimizeze consumul de gaz

B. Construirea stațiilor de reglare, măsurare – predare a gazelor naturale și a racordului la Sistemul de Transport existent exclusiv în scopul alimentării unei rețele inteligente de distribuție propusă printr-un proiect

C. Construirea rețelelor interioare de distribuție a gazelor naturale pentru clădirile administrative publice branșate la rețeaua inteligentă distribuție a gazelor naturale propusă prin proiect (clădirea primăriei, centre sociale, școli, etc), în cadrul cărora se desfășoară activități non – economice

D. Construirea branșamentelor pentru consumatorii casnici până la limita proprietății publice

ATENȚIE!

 1. În cadrul acestui apel de proiecte, nu se finanțează construirea branșamentelor pentru consumatorii non-casnici, cu excepția branșamentelor pentru clădirile administrative publice branșate la rețeaua inteligentă distribuție a gazelor naturale propusă prin proiect (clădirea primăriei, centre sociale, școli, etc), în cadrul cărora se desfășoară activități non – economice
 2. Conformarea investițiilor propuse în proiect cu cerințele POIM 2014 – 2020 privind funcționalitatea inteligentă a rețelelor de distribuție de gaze naturale va fi stabilită printr-un punct de vedere al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Punctul de vedere MEEMA nu face parte dintre documentele solicitate la depunerea cererii de finanțare. AM POIM va solicita emiterea acestui punct de vedere de către MEEMA în etapa de evaluare administrativă și a eligibilității. În cazul în care documentul emis de MEEMA nu confirmă faptul că proiectul respectă cerințele privind funcționalitatea inteligentă a rețelei de distribuție a gazelor naturale, proiectul este declarat respins

ATENȚIE: În vederea demonstrării eficienței economice a proiectului, valoarea investiției (CAPEX în prețuri constante) / gospodărie conectată la rețeaua inteligentă de distribuție construită prin proiect nu va depăși plafonul de 6400€/gospodărie conectată, care a fost stabilit prin raportare la rezultatele Studiului de oportunitate privind racordul localităților la rețele inteligente de distribuție gaze naturale

ATENȚIE:

 1. Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție poate fi propusă doar în relație cu actuala configurație a sistemului național de transport al gazului;
 2. Proiectele de dezvoltare a rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale vor demonstra posibilitatea de finalizare până la închiderea perioadei de programare 2014-2020, respectiv 31.12.2023, și nu pot fi fazate pentru perioada de programare 2021-2027
 3. Proiectele de dezvoltare a rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale vor propune racordarea a cel puțin 1000 de gospodării/proiect
 4. Dezvoltarea unei rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale prin extinderea unei rețele de distribuție existente poate fi propusă exclusiv în condițiile în care:
 • Extinderea / modernizarea nu se află în sarcina operatorului de distribuție existent, potrivit contractului de operare în vigoare
 • Extinderea propusă și / sau secțiunea de rețea de distribuție modernizată, care sunt parte din rețeaua inteligentă de distribuție dezvoltată prin proiect, vor constitui proprietate publică a unității administrativ teritoriale, iar prin proiect se va propune racordarea a cel puțin 1000 de gospodării

Perioada de implementare a proiectului = maxim 31.12.2023


Conditii de eligibilitate

 1. Solicitantul își ia angajamentul să asigure operarea infrastructurii construite prin proiect în condițiile legii, inclusiv obținerea licenței de operare în termen de maximum 2 ani de la încheierea procesului verbal de recepției la terminarea lucrărilor;
 2. Solicitantul își ia angajamentul să asigure branșarea blocurilor de locuințe la rețeaua inteligentă de distribuție a gazelor naturale condiționat de utilizarea gazului natural exclusiv pentru funcționarea unui sistem centralizat de producere a energiei termice la nivel de bloc / zona rezidențială și nu pentru sisteme individuale / de apartament;
 3. Solicitantul demonstrează existența cererii pentru rețeaua inteligentă de distribuție a gazului natural propusă prin proiect prin pre-contracte încheiate / angajamente ferme ale consumatorilor cărora li se va livra gazul natural prin capacităţile de distribuție propuse la finanțare, pentru cel puțin 1000 de gospodării;
 4. Valoarea ratei interne de rentabilitate financiară (RIRF) este mai mică sau egală cu 4%;
 5. Valoarea investiției (CAPEX în prețuri constante fără TVA) / gospodărie conectată la rețeaua inteligentă de distribuție construită prin proiect nu va depăși plafonul de 6400€/gospodărie conectată.

Cheltuieli eligibile

 1. cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect
 2. cheltuieli de informare, comunicare și publicitate
 3. cheltuieli aferente managementului de proiect
 4. cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
 5. cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
 6. cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
 7. cheltuieli pentru investiția de bază
 8. cheltuieli cu organizarea de șantier
 9. cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului
 10. cheltuieli diverse și neprevăzute
 11. cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar


Programează o ședință de consultanță gratuită

Completează formularul iar un consultant de fonduri europene te va suna.


Adresa

Strada Mihail Sadoveanu 27, Târgu Jiu, România, 210006