Strategii de Dezvoltare LocalăDetalii servicii

Autoritatile publice pot beneficia de serviciile unei echipe formate din experți în domeniul achizițiilor publice pentru derularea procedurilor de achiziție publică.

 • Întocmirea și analiza conținutului documentației de atribuire:
 • Strategie de contractare
 • Fișa de date
 • Model de contract
 • Model de formulare
 • Caiet de sarcini
 • Realizarea analizei de piață în vedere determinării valorii estimate a achizițiilor
 • Lansarea procedurii și încărcarea tuturor documentelor aferente în SICAP
 • Formularea răspunsurilor la solicitările de clarificări din partea autorității contractante
 • Asistență la verificarea și evaluarea tehnico-economica a tuturor ofertelor depuse
 • Întocmirea rapoartelor de evaluare, solicitărilor de clarificări, raportului de progres, contractului și a altor documente necesare contractului de achizițieProgramează o ședință de consultanță gratuită

Completează formularul iar un consultant de fonduri europene te va suna.


Adresa

Strada Mihail Sadoveanu 27, Târgu Jiu, România, 210006