AFM – Programului privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatie de unitati de invatamant
Beneficiari eligibili

finantare_pro_consult__03
UAT cu o populatie de pana la 5.000 locuitori
finantare_pro_consult__03
UAT cu o populatie de peste 5.001 locuitori
finantare_pro_consult__03
Grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR

Finantare nerambursabila

finantare_pro_consult__01

Max 1.500.000 lei

pt UAT sub 5.000 locuitori
finantare_pro_consult__01

Max 3.000.000 lei

pt UAT peste 5.000 locuitori

Perioada depunere

finantare_pro_consult__02

03 mai – 02 iulie 2021

Modalitate de selectie: In ordinea descrescatoare a punctajului


Operatiuni / Activitati eligibile

1A. Lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii
Izolarea termica a fatadei – parte vitrata, izolarea termica a fatadei – parte opaca, izolarea termica a planseului peste sol/subsol neincalzit, a peretilor subsolului, asigurarea unui nivel ridicat de etanseitate
2B. Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum
Repararea/inlocuirea instalatiei interioare de distributie a agentului termic sau apei calde de consum, repararea/ inlocuirea cazanului si/sau arzatorului din centrala termica proprie, inlocuirea/dotarea cu corpuri de incalzire sau cu radiatoare/ventiloconvectoare, montarea/repararea/inlocuirea retelei exterioare de distributie a agentului termic pentru incalzire si prepararea apei calde de consum, zonarea (control zonal) si echilibrarea instalatiilor termice
3C. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru consum propriu.
4D. Lucrari de instalare/reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare si/sau ventilare mecanica
5E. Lucrari de reabilitare/ modernizare a instalatiilor de iluminat in cladiri
Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat, inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata, instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de miscare/prezenta, acolo unde acestea se impun pentru economia de energie
6F. Sisteme de management energetic integrat pentru cladiri
Montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmarire si inregistrare a consumurilor energetice, montarea echipamentelor de masurare a consumurilor de energie din cladire pentru incalzire si apa calda de consum; realizarea lucrarilor de racordare/ bransare a cladirii la sistemul centralizat de producere si/sau furnizare a energiei termice
7G. Masurile conexe care contribuie la implementarea proiectului
Repararea/construirea acoperisului tip terasa/sarpanta, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice, demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa cladirii, refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie, repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura cladirii

Cheltuieli eligibile

A. cheltuielile pentru proiectare si asistenta tehnica , respectiv pozitiile 3.5 si 3.8 din continutul cadru al devizului general aprobat prin HG 907/2016, sunt eligibile cumulat, in limita a 5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiției de bază

B. cheltuielile cu consultanta , respectiv pozitia 3.7 din continutul cadru al devizului general aprobat prin HG 907/2016, eligibile in limita a 5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investitiei de baza

C. cheltuielile pentru investitia propusa , conform activitatilor eligibile

D. cheltuielile pentru elaborarea certificatului de performanta energetica si efectuarea auditului energetic inainte de interventie si elaborarea raportului de implementare dupa interventie, realizate de un auditor energetic pentru cladiri atestat – se finanteaza pentru toate aceste cheltuieli pana la 4.000 lei

E. cheltuieli privind expertizarea tehnica a cladirii/ansamblului de cladiri conform reglementarilor in vigoare, in vederea incadrarii intr-o clasa de risc seismic – se finanteaza pentru toate aceste cheltuieli pana la 10.000 lei, pentru fiecare cladireProgramează o ședință de consultanță gratuită

Completează formularul iar un consultant de fonduri europene te va suna.


Adresa

Strada Mihail Sadoveanu 27, Târgu Jiu, România, 210006