Masura 4.1a – Investitii in pomiculturaBeneficiari eligibili

finantare_pro_consult__03
PFA, II, IF, SRL, SNC, SCS, SA, SCA
Societate agricola
finantare_pro_consult__03
Organizații și grupuri de producători și cooperative (societăți cooperative agricole și cooperativelor agricole) care activează în sectorul pomicol și deservesc interesele membrilor.

Valoarea finantarii

finantare_pro_consult__01

Alocarea financiară: 122,70 mil €

Înființare/extindere + promovare: 70,7 mil €
Condiționare și procesare: 32 mil €
Utilaje recoltare: 20 mil €

Intensitatea finantarii nerambursabile: 50% – 70%


Perioada depunere

finantare_pro_consult__02

25 Octombrie 2021 - 25 Ianuarie 2022

Criterii de acordare: in ordinea descrescatoare a punctajului.


Valoarea finantarii nerambursabile

Proiecte achizitii complexe

450.000 Euro pentru ferme mici
1.500.000 Euro pentru ferme mijlocii

2.000.000 Euro pentru ferme mari

Proiecte achizitii utilaje

100.000 Euro pentru ferme mici
200.000 Euro pentru ferme mijlocii

300.000 Euro pentru ferme mari

Cheltuieli eligibile

 1. Reconversia plantațiilor existente, inclusiv costurile pentru defrișare, materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie, echipamente de irigaţii
 2. Înființarea de plantații pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie
 3. Înființarea și modernizarea pepinierelor pentru producerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, plase antigrindină
 4. Înființarea, extinderea și/sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare și ambalare şi a unităţilor de procesare la nivelul exploatației
 5. Achiziţionarea de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv
 6. Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, în scopul comercializării produselor în cadrul lanțurilor scurte
 7. Amenajarea, construcția, dotarea spațiilor de desfacere din cadrul exploatației și alte activități de marketing (rulote alimentare)
 8. Investiții care vizează îmbunătățirea performanțelor de mediu ale exploatațiilor pomicole (creșterea eficienței energetice a clădirilor, achiziționarea de instalații de producere a energiei regenerabile la nivelul exploatației)
 9. Împrejmuirea suprafețelor pe care se realizează investiția, inclusiv realizarea de perdele naturale de protecție și drumuri de exploatare
 10. Completarea golurilor cu puieți în plantațiile de pomi și arbuști (replantare)
 11. Conformarea cu standardele UE, în cazul menționat în art. 17 (5), din R. 1305/2013
 12. Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe

Suplimentar, în cazul sprijinului acordat prin instrument financiar, cheltuielile eligibile pot include:

 1. fondul de rulment in conditiile art 45 (5) din Regulamentul nr. 1305/2013
 2. TVA, în condițiile prevăzute la art. 37 (11) din Reg. (UE) nr. 1303/2013
 3. achiziția de terenuri neconstruite și terenuri construite în limita a 10% din contribuția Programului plătită destinatarului final prin instrumentul financiar
 4. achizitia de constructii legate direct de activitatea agricola desfasurata
 5. mijloace de transport marfa necesare pentru desfasurarea activitatii agricole
 6. în contextul măsurilor exceptionale de gestionare a crizei determinate de pandemia COVID-19, sprijinul acordat prin instrumentul financiar poate acoperi şi creditele de sine stătătoare pentru finaţarea fondului de rulment

Operatiuni / Activitati eligibile

 1. Investiții în înființarea și modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înființarea / reconversia plantațiilor pomicole & modernizarea parcului de utilaje
 2. Investiții în înființarea și modernizarea pepinierelor pomicole
 3. Inființarea și modernizarea unităților de procesare la nivelul fermelor și investiții în vederea comercializării (magazine la poarta fermei / rulote alimentare)
 4. Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii sprijinit prin grant (exclusiv consum propriu)
 5. Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/sau forestieră, atât din ferma proprie cât și din afara fermei), ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii sprijinit prin grant, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu
 6. Înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări
 7. Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri în conformitate cu art 17 (5) al Reg. 1305/2013 în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 24 luni de la momentul instalării
 8. Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013

Programează o ședință de consultanță gratuită

Completează formularul iar un consultant de fonduri europene te va suna.


Adresa

Strada Mihail Sadoveanu 27, Târgu Jiu, România, 210006